slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9 slideshow 10

Механика на загребването

Механика на загребване

Въведение

Плуването е спорт, който изисква техника и голяма част от тренировките са предназначени за подобряване на плувната техника.

Как можете да определите качеството на механиката на загребване?

Най-добрият параметър е изминатото разстояние при всяко загребване (дължина на загребване) или броят на загребванията необходими на даден плувец за всяка дължина при определена скорост на плуване.

На практика е трудно да се измери изминатото разстояние при всяко загребване. Ще трябва да запишете на видео плувеца в басейн със специални обозначения. Преброяването на загребванията при всяка дължина е неточно, особено в малък (25 м) басейн. От една страна, продължителността на подводната част след оттласкване от стената може да варира, а от друга страна скоростта на плуване и умората също оказват влияние върху дължината на загребване. С увеличаване на скоростта се увеличава и „влошаването” на дължината на загребване в следствие на умората, което означава, че се броят на загребванията за всяка дължина нараства.

Въпреки това, за едно опростено изчисляване на качеството на механиката на загребване, броят на загребванията за дадена дължина е достатъчно точен метод, особено когато плувецът е в 50 метров басейн и може да контролира изминатото разстояние след оттласкването от стената, скоростта си на плуване и степента на изтощение. За прецизен метод за определяне на дължината на загребване, вижте по-долу.

С подобряване на качеството, намалява броят на загребванията необходими за всяка дължина. Това е приложимо за всички плувни стилове. От друга страна, плувната техника се е подобрила ако плувецът може да плува по-бързо със същия брой загребвания за дадена дължина.

Когато тренират, плувците трябва винаги да броят загребванията си за всяка дължина и да се уверят, че този брой не нараства в сериите дори когато са изморени.

Метод за определяне на изминатото разстоянието при загребване, за да се контролира плувната техника

Разстоянието при всяко загребване може да се изчисли от скоростта и честотата на загребване като се записват характеристиките на загребване за дадена дистанция в басейна (Maw and Volkers 1996), и този метод е описан в следния параграф.

1. Протоколът за това изследване е 7 х 50 метра плуване в режим 2 минути за всяко 50 м. Всички плувци използват основния си стил. Изследването задължително се провежда в 50 метров басейн.

2. Целевите времена за изследването се определят както следва. Най-бавното плуване (т. е. плуване No. 1) се приема приблизително с 12 секунди по-бавно от предвиденото най-добро време за деня. Всяко от следващите плувания се приема приблизително с 2 секунди по-бързо от предходното до завършване на последното 7 плуване (с максимално усилие). Честа грешка при плувците е да плуват твърде бързо още при първото плуване.

3. Всички плувци стартират с оттласкване от стената.

4. Времето за стартиране е на всеки 2 минути и се следи по хронометър в двата края на басейна.

5. Записвайте честотата на загребване и дължината на загребване (крачката) за всяка серия, като използвате следните процедури:

- С хронометър се засича разстояние от 40 метра между флагчетата на 5-тия метър в двата края на басейна (засича се до десета от секундата). Най-добрият метод за засичане е когато главата на плувеца минава през точките на 5-тия и 45-тия метър. Приблизително на 15-тия метър (в рамките на първите 25 метра) и при 35-тия метър (в рамките на вторите 25 метра) се записват три пълни цикъла на загребване. Плувецът трябва да е изплувал на 5-тия метър след оттласкването от стената, за да са верни записаните данни.

- Честотата на загребване (загребванията . мин-1) се измерва с помощта на хронометър. Хронометърът се включва, когато ръката на плувеца влиза във водата за започване на загребването. При бруста е по-лесно да се използва подаването на главата над водата отколкото вкарването на ръцете. При завършването на три пълни цикъла на загребване, хронометърът се спира когато същата ръка влиза във водата за започване на четвъртия цикъл. Освен това, циклите на загребване могат да се засекат и честотата на загребване (SR) да се пресметне чрез уравнение (Maw and Volkers 1996):

- SR= (60 х 3) / времето за три загребвания (в секунди)

- Например, ако три последователни загребвания отнемат 4,25 секунди, тогава SR = (60 х 3) /  4,25 = 42,4 загребвания в минута.

- Средното на двете честоти на загребване (т.е. при 15-тия и 35-тия метър) се използва, за да се представи честотата на загребване за това плуване. 

- Изминатото разстояние при всяко загребване (DPS – distance perstroke) (крачката) се изчислява чрез уравнението DPS= (Vx60) / SR(загребвания в минута), което превръща единиците от загребвания в секунда към загребвания в минута. V е скоростта.

6. Начертаваме диаграмата: изминатото разстояние при всяко загребване (DPS) е y-оста (ордината), a скоростта на плуване е x-оста (абсциса).

7. Плувната техника се подобрява или когато DPSсе увеличава с постоянна скорост (кривата върви нагоре) или когато скоростта се увеличава при постоянно DPS(кривата се придвижва надясно). В идеалния случай, кривата е приблизително линейна (ежемесечна проверка), като тази от 5 август на диаграмата по-долу.

8. Желателно е добрата техника да се поддържа от най-бавното до най-бързото плуване. По-опитните плувци могат да поддържат добра техника при най-високите скорости, докато по-неопитните губят контрол, което се потвърждава от нелинейните промени в крачката. Проучването на диаграмата трябва да покаже скоростта, при която контролът върху механиката на загребване започва да се влошава (вижте тестовите резултати на графиката от 4 февруари).

Анализ на плувната техника

Анализ на плувната техника

Кривата от 4 февруари започва да се спуска между скорост от 92 и 98 метра в минута, което означава, че техниката започва да се влошава при тази плувна скорост. Половин година по-късно, не само, че плувецът може да плува по-бързо при същата крачка, но и кривата е почти линейна за целия диапазон, което показва подобряване на плувната техника.

Автор: Felix Gmunder
Източник: SVL

БФПС

Българска федерация по плувни спортове

БЧК

Български червен кръст

Реклама

Вашата реклама

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer