slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9 slideshow 10

Модел на брустова плувна техника

Имена на фазите:
1. Фаза на ритане с краката
2. Фаза на плъзгане
3. Фаза на дърпане с ръцете
4. Фаза на доближаване на лактите един към друг
5. Фаза на пренасяне на ръцете и свиване в ставите на краката

ЦИКЪЛ НА ПЪЛНО ЗАГРЕБВАНЕ

ЦЕЛ на движенията – Висока скорост напред!

Крайните позиции започват с началото на ритането с краката и свършва с началото на следващия удар с крака.

Основни задачи за усвояване:
Избягвайте излишните движения по време на всички фази.
Придвижвайте се напред колкото се може повече по време на ритането и загребването.
Оптимално редуване на действие и релаксация на мускулите по време на ритане, дърпане и пренасяне.
Увеличена движеща сила чрез ритане с крака и дърпане с ръце.
Направете удара с крака тласкащ още от самото начало, като се бута във водата, а загребването отначало леко и ускоряващо се към края, с добро усещане за водата.
Намалете съпротивлението на тялото при всички движения. Възстановявайте ръцете и краката в добро обтекаемо положение на тялото.
Осигурете твърдо пренасяне на силата към тялото от удара с крака и загребването чрез стегнати стави и правилен ритъм.
Постигайте целите на движенията във всяка фаза, но също се подгответе и за движенията в следващата фаза.

Координирайте доброто вдишване с движенията както следва:

Задръжте въздуха си по време на ритането с крака, издишайте по време на дърпането с ръцете, вдишайте при събиране и пренасяне на ръцете.

ФАЗИ:

1. ФАЗА НА РИТАНЕ С КРАКАТА

ЦЕЛ на движенията – Опитайте се да увеличите скоростта си напред!

Крайни позиции:

начало: от началото на ритането с краката
край: до края на ритането с краката

Параметри:
Скорост напред по време на ритане с краката: 1,3 – 1,6 м/сек
(Високата скорост по време на ритането показва ефективността на самото ритане)
Плъзгане назад на ходилата по време на удара с крака: -0,16 – +0,07 м
(Параметърът плъзгане е хоризонталното движение на ходилата назад по време на ритането свързано с водата. Ако плъзгането е отрицателно, това означава, че плувецът има относително „празно” ритане. Изключително добро е положителното плъзгане. То означава, че по време на удара с крака, ходилата бутат във водата много добре.

Изисквания за самоконтрол:
В началото на ритането с крака, ръцете трябва да бъдат изпънати напред.
В началото на удара, пищялите трябва да се вертикални, колената широко раздалечени едно от друго и добър ъгъл между бедрата.
Гърбът трябва да е неподвижен, изправен, скован и в хоризонтално положение.
Тялото трябва да се движи напред, като се плъзга с глава между ръцете.
Ходилата трябва да бутат във водата, а не да се плъзгат през нея.

2. ФАЗА НА ПЛЪЗГАНЕ

Цел на движенията – Опитайте се да запазите скоростта напред!

Крайни позиции:

начало: от края на ритането с краката
край: до началото на дърпането (загребването) с ръце

Параметри:
Скоростта напред по време на плъзгане след ритане: 1,3 – 1,8 м/сек
(Скоростта на плъзгане показва правилното усещане на скоростта след ритането. Ниската скоростна плъзгане не е удачна за последващото загребване с ръцете)
Продължителност на плъзгането след ритането: 0,2 – 0,4 сек
(По-високата скорост на плъзгане изисква по-голяма продължителност, а по-ниската – по-кратка)

Изисквания за самоконтрол:
Опитайте се да направите оптималното плъзгане след всяко ритане не много дълго.
Избягвайте потъването надълбоко по време на плъзгането, поддържайте тялото си обтекаемо.

3. ФАЗА НА ДЪРПАНЕ С РЪЦЕ

Цел на движенията – Опитайте се да увеличите скоростта напред!

Крайни позиции:

начало: от началото на дърпането (загребването) с ръце
край: до края на дърпането (загребването) с ръце

Параметри:
Скорост напред по време на загребването с ръце: 1,4 – 1,77 м/сек
(Показва ефективността на загребващото движение)
Плъзгане на дланите напред-назад по време на загребването: 0,01 – 0,20 м
(Показва рационалността и усещането на това загребване. Отрицателните стойности показват нарушаване на усещането за водата, положителните са много добри и позволяват да се правят по-големи дължини на загребване)

Изисквания за самоконтрол:
Краката по време на първата част от загребването трябва да се издигнат бързо до хоризонтално положение.
Тялото трябва да бъде хоризонтално, като се движи чрез загребването.
Ръцете трябва да направят широко загребване с добро хващане, дланите обърнати навън, високи лакти.
Дължината на загребването трябва да бъде относително дълга, докато дланите достигнат по-късата линия.
Дланите трябва да плъзнат напред по време на загребването, а не да се плъзнат назад.

4. ФАЗА НА ДОБЛИЖАВАНЕ НА ЛАКТИТЕ ЕДИН КЪМ ДРУГ

Цел на движенията – Опитайте се да създадете максимална скорост напред!

Крайни позиции:

начало: от края на дърпането (загребването) с ръце
край: до началото на пренасянето на ръцете

Параметри:
Скорост напред по време на фазата на доближаване на лактите един към друг: 1,8 – 2,5 м/сек
(Трябва да бъде с най-висока стойност по време на целия цикъл на загребване. Показва правилното отклонение на силата на загребването)

Изисквания за самоконтрол:
Лактите и дланите трябва да се движат заедно с ускорение по време на загребването.
Тялото трябва да се движи напред чрез загребването с ръцете, да не се издига твърде нависоко.

5. ФАЗА НА ПРЕНАСЯНЕ НА РЪЦЕТЕ И СВИВАНЕ В СТАВИТЕ НА КРАКАТА

Цел на движенията – Опитайте се да не губите твърде много от скоростта напред!

Крайни позиции:

начало: от началото на пренасянето на ръцете
край: до началото на следващия удар с краката

Параметри:
Скорост напред по време на пренасянето: 0,5 – 0,9 м/сек
(Показва добра обтекаемост по време на пренасянето на ръцете и краката. Трябва да се сравни с предишната скорост на тялото по време на „фазата на доближаване на лактите един към друг”. Голямото различие показва по-малко икономичен вариант на техниката)
Продължителност на пренасянето: 0,16 – 0,30 сек
(По-висока продължителност показва, че скоростта на плувеца е по-ниска за по-дълго време)

Изисквания за самоконтрол:
Изпъване на ръцете и крайното свиване на краката трябва да се извърши бързо, без да потъва тялото преди новото ритане.
Ръцете трябва да пренесат и плъзгат напред по повърхността като лактите винаги остават под водата.
Краката се свиват първо в колената, широко положение, след това в бедрата точно преди началото на следващия удар.

   

    

Автор: ReinHaljand, Ph.D.
Източник: SWIM.EE

БФПС

Българска федерация по плувни спортове

БЧК

Български червен кръст

Реклама

Вашата реклама

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer