slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9 slideshow 10

Анализ на плувната техника на Grant Hackett и Ian Thorpe

Въведение

По един пълен цикъл на плувната техника при свободен стил на Grant Hackett и Ian Thorpe са анализирани чрез подводен видеоклип. Коментарите се базират на съвременните представи за техниката при свободен стил, която е разработена в Русия (Popov), Австралия и САЩ от началото на 90-то години на XX в. Последователността показана тук е свалена от 800 метра финал свободен стил в Fukuoka през 2001 година, което означава темпо близо до това на световния рекорд.

В основата си и двамата плувци прилагат една и съща плувна техника. Няма тайна относно плуването на Thorpe и Hackett, както бе споменато в предишната статия (Тайната на изумителната скорост на Thorpe). В действителност, и двамата плувци прилагат принципите на ефективното плуване на свободния стил (представени във Въведение в ефективното плуване на свободен стил).

Могат да се забележат различия между Thorpe и Hackett, но не са толкова съществени, за да бъдат разглеждани тук. По този начин, фокусът е върху Grant Hackett, който плува на преден план. От подводна гледна точка, той е плувецът в горната част на всяка снимка.

1. Нека да започнем с плувния цикъл на Hackett, когато той завършва завъртането на бедрата и тялото до положение на плъзгане на дясната си страна. От тази камера, трудно ще забележите, че Hackett лежи на дясната си страна във водата под ъгъл от 80-90°. Комбинацията от завъртането на бедрата и тялото надясно и вкарването на дясното рамо и ръката напред до максимално изпънато положение на тялото в една линия води до a) инертна сила напред и b) минимално фронтално съпротивление. Загребването с лявата му ръка е почти завършено. Както ще видите по-долу, и двамата плувци в действителност не завършват напълно загребването, а правят някакво полу-завършване при бедрата. Десният крак на Hackett е на половината път нагоре, а левият му крак се движи надолу. Hackett опъва докрай в шпиц ходилото на ритащия крак (обърнете внимание на отличната гъвкавост). Hackett може допълнително да намали фронталното съпротивление, като държи главата си на една линия с тялото си (лицето гледа към дъното). Вместо това, той повдига главата си, като лицето му гледа напред, което води до увеличено фронтално съпротивление. Освен това, като резултат от промяната на положението на главата (с лице напред и с лице надолу) по време на плувния цикъл, тялото на Hackett се движи респективно нагоре и надолу, което не е благоприятно.

2. Hackett и Thorpe запазват своето положение на странично плъзгане. Левият крак на Hackett се движи надолу, а десният нагоре. Той току що е вдигнал лявата си ръка за пренасяне отпред (възстановяване). Той държи дясната си ръка изпъната напред на една линия с тялото си. Ще забележите, че е готов да вкара дясното си рамо още повече напред, а лакътя си напред и нагоре. За съжаление, в този и следващия кадър, Hackett повдига още повече главата и гърдите си, което увеличава фронталното съпротивление. Положението на тялото трябва да бъде балансирано в максимална близост до хоризонтално положение, издължено и колкото се може по тясно отпред.

3. Положение на плъзгане на една страна. Левият му крак е почти стигнал до най-ниската си точка, а десният му крак до най-високата си точка (обърнете внимание, че гъвкавостта на ходилото отслабва). Лявата му ръка и длан подминават рамото му (над повърхността). Hackett е готов да покаже десния си лакът на повърхността като вкара нагоре и напред своето рамо, а китката остава на една линия. Както беше споменато преди, главата и горната част на тялото са в неблагоприятно положение – позиция на силно фронтално съпротивление. Като последица от това, бедрата на Hackett потъват леко и допълнително увеличават съпротивлението. Издишването е завършило.

4. Hackett се готви за бързо преход на бедрата и тялото от дясна на лява страна. Завъртането на тялото започва с a) ритане надолу с десния крак, b) завъртане на бедрата, което е подпомогнато от c) инертното движение напред на лявото рамо и лявата ръка. По-късно ще се върнем на ролята на ритането по отношение на завъртането на бедрата (кадър 24). Хващането (загребването) на водата с дясната предмишница и длан започва едва когато е започнало енергичното завъртане на тялото. В действителност, бедрата са двигателят за рязкото завъртане на тялото, а не рамената. Плувците в стиловете кроул и гръб наистина усещат завъртането на тялото като рязко (много бързо) движение на бедрата им, както бе изключително добре обяснено от Lenny Krayzelburg.

5. Hackett обръща тялото си с рязко завъртане от дясно на ляво (80-90°) в рамките на 3 кадъра. Две трети от всеки кроулов цикъл и двамата плувци прекарват в положение на странично плъзгане с едната ръка изпъната напред на една линия с тялото. За една трета от цикъла, което съответства на два удара с крака при плуване с шест удара за цикъл, плувците се завъртат от една страна на друга. Причината за това е, че положението на странично плъзгане е тази позиция на тялото при кроула, при която има най-малко фронтално съпротивление.

6. Високото положение на лактите при Thorpe и Hackett най-забележително. Загребването се извършва с предмишницата и дланта. Лакътя на Hackett се показва на повърхността. Наблюдавано от ръба на басейна, в действителност това не е дърпащо движение, защото дланта на Hackett загреба много малко между хващането на водата и завършването на загребването (около 50 см). Thorpe показва дори по-малко загребване (около 40 см). Причините за минималното загребване са, че отличните плувци като Thorpe и Hackett използват а) инертното движение напред на възстановяващите се (пренасяните) ръка и рамо. В сравнение със загребването при каяк, b) и двамата плувци имат добро ритане. Важно е да се отбележи, че за да се възприеме тази плувна техника, пренасянето на ръцете е важен елемент. Пренасянето започва значително по-бавно и се ускорява, когато се подмине линията на рамената. Не се опитвайте да наблягате твърде много на дърпането.

7. Завъртането наляво е почти завършено. Десният крак почти достига долната си крайна точка от камшичното движение, което може да се забележи при намаленото положение на шпиц на ходилото. Лявата ръка се готви да влезе и да се изпъне към стената отпред в резултат на завъртането на тялото. При влизането няма пляскане и пръскане и не се образуват мехурчета. Hackett и дори по-ясно изразеният Thorpe са плувци в предния квадрант, както са и повечето съвременни кроулисти. Hackett започва да издишва (вижте следващите кадри).

8. Hackett е достигнал до положение на странично плъзгане на лявата си страна, като тялото е почти на една линия. Би било дори по-добре да държи тялото си в по-хоризонтално балансирано положение. Той трябва да държи главата си на една линия с гръбначния стълб, с лице надолу (настрани или нагоре, но не и напред) и леко да натиска с гърди, за да повдигне бедрата си на повърхността. Левият му крак рита между рязкото завъртане на тялото. Ходилата му са опънати и са в шпиц, за да се намали съпротивлението и съответно да се увеличи движещата сила. Главата се завърта в същото време заедно с тялото, но само когато се вдишва.

9. Обърнете внимание как Hackett изпъва лявото си рамо и ръката на дена линия с тялото си, като почти ги тласка силно към отсрещната стена. Разстоянието между, тила и ръката трябва да бъде минимално, за да се намали съпротивлението (вижте предходния кадър).

10. Hackett завършва издишването. По време на състезания, той предпочита да вдишва надясно. Когато се учите и упражнявате, трябва да вдишвате и на двете страни, но не задължително на всеки 3 или 5 загребвания, защото става много трудно да се увеличи разстоянието за едно загребване при липса на въздух. Вместо това, плувайте една дължина като вдишвате надясно и една като вдишвате наляво. Шнорхелът е изключително средство за подобряване на положението на тялото без необходимостта от завъртане за вдишване.

11. Загребващата ръка ускорява докато се достигнат бедрата. Той държи лакътя си сгънат в края на загребващата фаза като полу-завършва загребването и частично обръща дланта към тялото си (усукване в китката). В същото време, лявото му рамо и лявата му ръка са изпънати още повече напред и са на една линия с тялото му. Работата на рамото на Hackett в комбинация с високата позиция на лакътя по време на фазата на загребване (хващането на водата) изисква изключителна гъвкавост в раменете и същевременно сила в раменния пояс.

12. Пренасянето (възстановяването) започва бавно – много подобно на загребването. Когато лакътя и дланта подминат рамото, пренасянето се ускорява. От бедрото до рамото са 4 кадъра, а от рамото до вкарването във водата са само 2. Hackett започва вдишването си.

13. Нищо особено не се случва под повърхността в този и в следващия кадър. Инертното сила на завъртащото се тяло заедно с пренасянето подпомага плъзгането.

Двете снимки по-долу показват как Hackett пренася ръката си. Обърнете внимание на високото положение на лакътя и извиването навън на предмишницата и горната чат на ръката. И двете действия намаляват негативното влияние върху рамената (Рамо на плувец).

14. Обърнете внимание на това, че Hackett е по-добре балансиран в хоризонтално положение, когато е на лявата си страна, отколкото когато е на дясната си страна, което е много по-добре. В следващия параграф се връщаме на кадри от 1 до 4, когато Hackett повдига главата си с лице напред преди и по време на хващането на водата.

Горната снимка показва как Hackett притиска своя гръден кош надолу, докато подържа главата си в идеална линия с гръбначния си стълб. В действителност изглежда сякаш той се крие във водата. В долната снимка обаче, точно преди хващането на водата, Hackett започва да повдига главата си в положение с лице напред. Както беше споменато по-рано, това е може би причината за потъването на бедрата му в този момент. Промяната на положението от това с лице нагоре и лице надолу по време на плувния му цикъл може да накара тялото му да се движи нагоре и надолу.

Повдигането на главата, обаче, не е задължително да влияе отрицателно. Докато плувецът е в състояние да прави това, без да оказва влияние върху баланса и хоризонталното положение на тялото си – т. е. като само издава брадичката си напред – отрицателното въздействие е много по-малко. Вероятно, Thorpe е един от онези малко плувци, които могат да повдигнат главите си и същевременно да е в идеално обтекаемо положение при плъзгане. Много е трудно да се гледа напред и да не се извежда главата от линията на гръбначния стълб, което означава ниско фронтално съпротивление. За „останалите от нас” да гледаме надолу е вероятно най-доброто решение.

15. Дясната ръка енергично се вкарва напред. Левият крак е подминал горната си крайна точка и се готви да ритне надолу. Десният крак току що е започнал да се движи нагоре.

16. Вкарване на дясната ръка с висока скорост. С лявата си ръка, Hackett започва движение с високо положение на лакътя. Като повдига лакътя нагоре и напред, той сякаш се протяга над буре, за да го докосне от другата му страна. Ритането с левия крак задейства завъртането на бедрата и тялото от лявата страна към дясната. Моделът, при който завъртането се поражда от краката и бедрата е важен. Много треньори и плувци, които се опитва да копират тази плувна техника, без да разбират съществената биомеханика в това движение си мислят рязкото обръщане започва със загребването и рамената.

17. Обърнете внимание на плуването в предния квадрант (дясната ръка се готви да влезе във водата). Започва издишване (вижте балончетата, които излизат от носа).

18. Позицията на камера затруднява да се види добре високото положение на лакътя на лявата ръка на Hackett. След обръщането, това се вижда отлично и при двамата плувци (вижте долната снимка).

19. Hackett прекарва ръката под тялото си със сгънат лакът. Ако гледате от ръба на басейна и дори по-добре отгоре, ръката му следва права линия, което е в противоречие с по-ранните модели на плувни техники (така наречената S-образна техника на загребване). Не е важно да се следват очертанията на буквата „S” както се твърди от много треньори, а по-скоро трябва да се опитате да хванете определена точка във водата.

20. Макар, че Hackett и Thorpe плуват със скорост равна на световния рекорд, те правят много малко мехурчета, вълни и пръски във водата. Плуването им не е шумно. Те не губят енергия.

21. В този момент искам да обърна внимание на ритането на Hackett, което започва с десния му крак в кадър 19 и свършва в кадри 22 / 23. Няма да види сгъване в коляното повече от 45° – дори и по малко в случай при Thorpe. По-голямата част от ритането идва от бедрата и при двамата плувци. И където се наблюдава свиване в коляното, се вижда и шпиц в ходилото и така разбираме, че свиването в коляното става по време на „удара надолу” от фазата на ритане от цикъла на възстановяване при ритането. Да не се сгъва коляното по време на фазата на възстановяване при ритането е основен аспект в на бързата промяна на посоката на движение на бедрото.

22.

23.

24. С последния кадър завършва цикълът при плуване свободен стил на Hackett. Thorpeвсе още не е завършил своя. За да завърши тази дължина, на Hackett са му необходими 33 загребвания. Thorpeизползва само 28. Поради факта, че двамата плувци плуват с една и съща скорост (29,5 секунди) това означава, че Thorpeможе да плува много по-надалече с един цикъл, или да го кажем по друг начин: плуването му е дори по-ефективно (по-малко съпротивление и / или по-голяма движеща сила). Някои примери: при Thorpeима по-малко пръски, когато вкарва ръката си; гръдният му кош и бедрата запазват по-продължително време хоризонталното си положение през целия цикъл и след отблъскванията от стена, той се плъзга много по-добре. Той започва своето хващане на водата когато горната част на тялото му е зад 5-тия метър (на практика без ритане). За разлика от него, Hackett започва своето загребване, когато върхът на пръстите му достига 5-тия метър. Възниква въпросът защо Thorpeне рита след отблъскването от стената макар, че този човек има нещо подобно на плавници на краката си. Отново това е в остро противоречие с онова, което много треньори ви казват, а именно – ритайте силно след оттласкването от стената. Възможно ли е да е, защото Thorpeиска да спести енергия като не рита много или защото получава съвсем малко предимство от размяната на много енергия срещу съвсем леко увеличение на скоростта или защото не получава допълнителна скорост в резултат на ритането докато се движи с по-голяма скорост, отколкото при нормалното плуване (или може би, защото ритането дори го забавя малко).

Заключителни бележки

Плувната техника се подобрява непрекъснато, а фокусът на тренировъчните принципи се променя с течение на времето. През 70-те и 80-те години на XX век, интересът беше върху физическите фактори и състояние, като плувната техника оставаше на второ място при повечето отбори. В началото на 90-те години, аспектите на плувната техника станаха по-важни (отново). Плувната техника показана на тази страница и основните физически, биомеханични и познавателни модели, съответно, ще бъдат обект на внимателно разглеждане и подобряване. Те представляват началото на изкуството на плуване на свободния стил.

Накрая, искам да отбележа, че не всички елитни плувци плуват в предния квадрант. Много плувци, предимно спринтьори, използват ротационно загребване (като мелница), което е обяснено в статията синхронизиране на загребването при свободния стил.

Автор: Felix Gmunder
Източник: SVL

БФПС

Българска федерация по плувни спортове

БЧК

Български червен кръст

Реклама

Вашата реклама

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer