slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9 slideshow 10

Третиране на водата в плувните басейни

Третиране на водата в плувните басейни

Най-точните факти за третирането на водата в плувните басейни

Третирането на водата осигурява вода в басейна, която е хигиенно и химически безопасна.

Под хигиенно безопасна разбираме, че онези микроорганизми като бактерии и вируси са бързо неутрализирани, преди да могат да навредят на плувците. Дезинфекционният процес трябва да се погрижи за това. Освен това, неутрализираните микроорганизми, някои вещества като пърхот, косми и мръсотия от околната среда трябва да се отстранят чрез филтриране. Използваните химикали не трябва да са вредни за кожата и лигавиците (киселинност, токсичност).

Най-често срещаните дезинфекционни процеси се основават на хлор, хлорен диоксид или хипохлорид и озон (само пред-окисляване).

Филтрите са изработени от пясък и диатомит.

Добавя се прясна вода в количества от 5% дневно от целия обем на басейна. Това помага да се подържа водата чиста, както и химически и биологично съвместима.

Мръсотията, която се събира на дъното на басейна трябва да се отстранява чрез засмукване веднъж или два пъти седмично.

Най-съвременното третиране на водата отговаря на всички законови и здравословни изисквания, ако пречиствателната система се управлява и поддържа правилно.

Ако има проблем, той обикновено се причинява от самите плувци. Ако те не се къпят или ако се къпят само частично и набързо и пропускат „критичните части” под торса, управителя на басейна трябва да увеличи концентрацията на дезинфектанта. Дезинфектанта взаимодейства в органичните субстанции отделени от тялото (в най-лошия случай: от пикочния мехур...). Сформираните нови субстанции са причина за обичайната миризма на басейните, която също дразни носа, очите и лигавиците в дихателните пътища.

Третиране на водата (Диаграма)

Обяснение

Излишната вода от басейна (1) се оттича към системата за пречистване чрез шахта (2). В зависимост от работата на съоръжението, 3 до 7% от целия воден обем се сменят всеки ден (3, смяна на водата). Помпата (4) задвижва целия процес. Ефективността на филтрите се увеличава чрез флокулационни добавки (5). Филтърът (6) съдържа пясък и диатомит. Най-модерните пречиствателни системи използват озонова обработка (7, 8). Озонът разгражда органичните молекули, които преминават през филтъра. Останалият озон се отстранява то водата чрез активен въглен (9). Дезинфектантът (10) се добавя в достатъчно високи концентрации, за да се осигури добра дезинфекция на басейна, но не прекалено високи, за да се избегне дразнение на кожата и лигавиците. Киселинността на водата (pH) трябва да се поддържа в граници от 6,5 – 7,6 (11).

Техники на филтрация

Филтри изградени на базата на пясък и диатомит са достатъчно добри, ако филтърът е с добро качество и се поддържа правилно. Диатомитът се поставя върху матрица и се сменя на всеки две седмици или всеки месец. Понякога, по време на подмяната, малко количество може да бъде отнесено от водата в басейна, което води до появата на бели облаци в басейна.

Техники на дезинфекция

След филтриране на водата се добавя дезинфектант. Всички микроорганизми са унищожени. Водата с дезинфектанта се влива в басейна, където концентрацията му намалява. Дезинфектантът взаимодейства химически с наличните органични материи, което ще намали концентрацията му с течение на времето. Чрез постоянното добавяне на пречистена вода с дезинфектант, нивото на концентрация се поддържа постоянно, което е необходимо за поддържане на хигиенните условия. Обаче, ако много хора скочат в басейна, в най-лошия случай, без да се изкъпят, количеството на дезинфектанта трябва да се увеличи. Заради химическите реакции с урея и други органични (амино) субстанции, водата започва да мирише. Този проблем може да бъде разрешен чрез пред-оксидация посредством озон (вижте диаграмата и текста под нея). Озонът разгражда всички органични молекули така, че хлорът не може да взаимодейства повече с тях.

Първоначално се е използвал газообразен хлор за третиране на водата. Бром и озон (които влизат в басейна) също са се използвали, но по-рядко. Хлорът е най-добият и най-икономичният дезинфектант. Доставя се като течен хлор в цилиндри под налягане (55 до 70 кг) или варели (500 до 1000 кг). Той е изключително токсичен, когато е извън контейнера. Затова, по-слабо токсични химикали или електролитни процеси се използват, за да се произведе хлор на място. Отбележете, че токсичността на хлора зависи от неговата концентрация. В басейна, той е безвреден за хората. Обаче, ако се изпусне хлор от контейнера за съхранение в околната среда или близо до басейна, хората могат да тежко пострадат. Хлорът е бил използван като оръжие през Първата световна война. Втечненият хлор ще бъде заменен, защото е потенциално опасен. Той се използва само в плувните басейни на открито, защото в басейна могат да попаднат много мръсотии. Освен това, в басейни, където безопасността не е не е проблем поради факта, че хранилището за хлор е далече от хората все още можете да намерите втечнен хлор.

Втечнен хлор в цилиндри или варели под налягане може да бъде заменен с:

- Хлор с хидрохлорна киселина или електролиза на натриев хлорид. Чрез електрически ток се получава хлор, натриев хидроокис и хидроген. Полученият хлор не е потенциално опасен. Разходите за инвестиция и поддръжка са по-високи в сравнение с втечнен хлор под налягане.
- Натриев хидрохлорид (хлорна белина) и калциев хипохлорид. Хипохлоридът и водата образуват достатъчно свободен хлор и хлорна киселина, ако киселинността на водата (pH) се поддържа в желаните граници (pH не трябва да надвишава 7,6). Количеството на получения хлор не представлява потенциална заплаха. Разходите за инвестиция и поддръжка са по-високи в сравнение с втечнен хлор под налягане.
- Хлорен диоксид. Когато натриев хипохлорид и хидрохлорна или сярна киселина се смесят се образува хлорен диоксид. Хлорният диоксид е добър дезинфектант. Опасно е, когато двете съставки случайно се смесят или излеят заедно. Персоналът е под относително голям риск.

Важно е, когато се използват дезинфектанти на базата на хлора, киселинността на водата в басейна (pH) да се поддържа между 6,5 и 7,6. В противен случай няма достатъчно хлорна киселина в басейна. Киселинността на водата се регулира чрез добавянето на хидрохлорна киселина. Стойности на pH около 7,2 се считат за най-добри и приятни.

Пред-оксидация с озон

Озонът е излязъл от употреба като основен дезинфектант. Не трябва озонът да достига до басейна. Ако има озон във водата в басейна, той се освобождава, когато водата се раздвижи механично като при загребване или ритане. Много скоро плувците ще започнат да кашлят.

Озонът е намерил второ приложение като средство за пред-оксидиране на водата след филтрацията и преди да се добави дезинфектантът. Озонът разгражда всички микроорганизми и органични субстанции на малки молекули така, че те да не взаимодействат с хлора. Не се образуват хлор-амини, които миришат лошо и/или биха могли да раздразнят очите и лигавиците. Качеството на водата в басейна в действителност е много близко до това на питейната вода. Освен това, той води до намаляване на разходите, тъй като количеството на прясна вода може да се сведе до 3%. Система за пред-оксидация се изплаща лесно за 2-3 години.

Раздразнения, астма, алергии

Получавам много въпроси за това дали хлорът може да предизвика алергии, раздразнения и други. В зависимост от държавата (законите за третиране на водата) и традициите в третирането на водата, това може да се случи. Обаче, без да се провери местната система, както и хигиената в съответния басейн, не е възможно да се определи със сигурност. Важен фактор е въздухът при закритите басейни. Ако вентилационната система е лоша или лошо поддържана, увеличено количество дразнители може да се концентрира над повърхността.

Събрал съм малко информация за нашите читатели:

- Предизвикана от тренировките астма при плуването

Научни статии

- Повишена чувствителност към аероалергени при състезателите по плуване.

- Белодробна хипер-пропускливост и астма учениците; неочаквани асоциации с посещението на закрити плувни басейни.

Автор: Felix Gmunder
Източник: SVL

БФПС

Българска федерация по плувни спортове

БЧК

Български червен кръст

Реклама

Вашата реклама

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer