slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9 slideshow 10

Състезателен костюм, но първо помислете

Ross Sanders1, Brent Rushall2, Huub Toussaint3, Joel Stager4, and Hideki Takagi5

1. Department of Physical Education, Sport and Leisure Studies, The University of Edinburgh, UK
2. Department of Exercise and Nutritional Sciences, San Diego State University, USA
3. Institute for Fundamental and Clinical Human Movement Sciences (IFKB), Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands
4. Department of Kinesiology, Indiana University, USA
5. Faculty of Education, Mie University, Tsu, Japan

Състезателните костюми при плуването носени по време на Олимпийските игри през 2000 година са интересни от гледна точка на динамиката на флуидите. В предишните Олимпийски игри, приложението на идеите от динамиката на флуидите изигра важна роля подобряване на представянето при различните спортове. По време на Олимпийските игри през 2000 година, темата за „хидродинамичните” състезателни костюми стана актуална.

Разумното приложение на динамиката на флуидите безспорно подобри представянето в спортове като колоезденето и каяка. При хидродинамично проектираните състезателни костюми за плуване все още няма еднозначно доказателство за предимствата им. На Олимпийските игри през 2000 година, златни медали се спечелиха със и без тези нови костюми с разнообразна кройка използвани в различните стилове.

Състезателни костюми

Фигура 1. Златни медалисти на Олимпийските игри през 2000 година.

Един въпрос остава отворен, дали тези костюми в действителност подобряват представянето. Търсенето на научни доказателства, защо имат или защо нямат ефект, трябва да ни даде отговора. Тази статия разглежда теоретични аспекти, научната обстановка при дизайна, научните доказателства по отношение на действителните резултати, както и някои допълнителни обяснения за положителните или отрицателните ефекти в представянето, които могат да се дължат на носенето на такъв костюм.

ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА

Движението напред във водата зависи от взаимодействието на движещите и съпротивителните сили. Даден плувец може да подобри представянето си чрез повишаване на движещите сили и / или намаляване на съпротивителните сили, които действат върху тялото при дадена скорост. Физиологичните разходи на всяка стратегия трябва също да се вземат под внимание.

Когато плувците не създават движещи сили в достатъчна степен, те забавят хода си. Често се наблюдава, че някои хора сякаш се плъзгат във водата, което им коства по-малко усилия отколкото при други. Някои плувци изглежда плуват добре при бавна скорост, но когато се опитат да увеличат скоростта си те не постигат същите резултати както други. Една от основните причини за тези различия е количеството съпротивление, което се нарича „resistive drag” (съпротивителна сила при движение), създадена от плувеца.

Разбирането на факторите, които допринасят за съпротивлението е важно в съвременното плуване и тренировките. Това е тема с подновен интерес, и днес се счита за много по-важна от преди. Вижда се, че работата върху техниката за намаляване на съпротивителната сила при движение може да бъде точно толкова полезна, колкото и фините настройки по повишаване на движещата сила.

Докато съпротивлението при движение напред при крайниците и тялото трябва да бъде минимизирано, съпротивлението при движение назад трябва да се максимизира, тъй като това движение създава сили за придвижване напред. По този начин, когато предмишниците и дланите се движат назад, тяхната ориентация, позиция и посока на движение трябва да максимизира съпротивителна сила при движение.

Form drag. (Съпротивление в резултат от тялото на плувеца) Непрекъснатата струя над тялото на плувеца може да се раздели в дадена точка, в зависимост от формата, размера и скоростта на плувеца. Зад точката на разделяне, струята може да се увие в доловими водовъртежи. Следователно възниква разлика в натиска между предната и задната част на плувеца, което води до сили наречени „съпротивление в резултат на формата или натиска”. Тези сили са пропорционални на разликата в натиска и площта на напречното сечение на плувеца. Form drag на едно тяло е пропорционално на квадрата на скоростта на струята и по този начин става изключително важна величина при увеличаване на скоростта на плуване. За да минимизира това съпротивление, плувецът търси по-обтекаемо положение. По този начин, като се плува с вдигната глава при стила гръб, съпротивлението се увеличава, тъй като бедрата потъват и следователно се увеличава площта на напречно сечение на тялото, когато то се движи във водата. Ако действията на плувеца или положението на тялото му създават по-голяма площ на напречно сечение, тогава движението във водата ще бъде по-затруднено отколкото при обтекаемо положение.

Form drag е един от най-лесните за контролиране фактори и може да бъде сведен до минимум чрез усвояването на обтекаемо положение на тялото (плувецът трябва да създаде най-тънката и най-правата форма на тялото, когато се движи във водата). Основната концепция при повечето стилове е, че раменете / гърдите създават пролука във водата и бедрата и краката минават през тази пролука. Това обикновено се превежда като да плуваш с колкото се може по водоравно / хоризонтално тяло. Много нови постижения в техниката са помогнали при максимизирането на обтекаемото положение и намаляването на Form drag. Kolmogorov и Duplishcheva (1992) показват, че плувци със сходни физически данни (височина и тегло) могат да имат драстично разминаващи се стойности на съпротивление по време на плуване. Обтекаемото положение на Kieren Perkins вероятно значително е допринесло за изключителното му представяне на 1500 метра. (Фигура 2)

Състезателни костюми

Фигура 2. Позиции и криви на скорост на Kieren Perkins на 70 метра от финала при спечелването на златния медал на 1500 метра на Олимпийските игри в Барселона през 1992 година.

Един фактор, който може да окаже влияние върху обтекаемото положение, и по този начин и върху Form drag, е силата на плаваемост на плувеца. Силата на плаваемост (плаваемостта) и теглото на тялото образуват сила, която създава въртящ момент, който има тенденцията да разстрои обтекаемото положение на тялото. Ако състезателният костюм увеличава степента на силата на плаваемост или премества точката на приложение кум краката, то той може да има ефект, който намалява Form drag. Тази характеристика ще бъде разгледана в детайли по-долу.

Wave drag. (Съпротивление в резултат на образуването на повърхностни вълни) Скоростта на повърхността се ограничава от образуването на повърхностни вълни. Когато плувецът плува на повърхността, водата се избутва настрани от пътя му. Вълните се образуват в резултат на разлика в налягането поради различни скорости на водата около тялото на плувеца. С увеличаване на скоростта, вълната, която се образува от предната част на плувеца (bow wave), с увеличени размер и инерция, не може да изтече в страни от пътя на плуване достатъчно бързо и затруднява увеличаването на скоростта на плувеца. Wave drag се образува в резултат на повишената работа необходима, за да се преодолее bow wave и от прехвърлянето на кинетична енергия от плувеца към водата. Wave drag нараства бързо и се превръща в основна съпротивителна сила. Подчертаното вертикално движение увеличава Wave drag, например излизането от водата при бътерфлай и повдигането на главата за вдишване при кроула. Всяко действие, което поражда сила, която не е насочена по протежение на надлъжната ос на тялото в посоката на движението ще предизвика странични (въртеливи) движения на тялото, бедрата или краката, освен, ако на това действие не се противодейства с друго действие. За съжаление, човешката анатомия не позволява всички сили да бъдат насочени по протежение на надлъжната ос. Обаче, някои плувци притежават техника, която намалява страничните движения много повече, отколкото при други плувци. Всички силни удари и резки движения в техниката на плувеца също създават Wave drag. Когато страничните и вертикални движения са повече от необходимото, представянето на плувеца се ограничава от допълнителното Wave drag.

Коридорните разделители се използват за намаляване на ефекта, който повечето странични вълни имат върху съседен плувец в състезанията. Вълните имат достатъчно енергия, за да помогнат на плувеца, когато са в синхрон с посоката на плуване, и да го забавят, когато се сблъскват с приближаващия плувец. Сковано тяло в обтекаемо положение, което само докосва границата между въздуха и водата изпитва пет пъти по-голямо съпротивление в сравнение със същото тяло на дълбочина равна на повече от три пъти собствената му ширина. По този начин, Wave drag се намалява, когато плувецът е изцяло потопен на дълбочина от около 0,7 метра. Международната федерация по плуване (ФИНА) на няколко пъти въвежда правила за намаляване на подводното плуване, което може да се използва при състезания. Главно заради безопасността и в по-малка степен заради зрелището на спорта, са въведени правила за ограничаване на разстоянието на подводното плуване, а при бруста и времето на потапяне за един цикъл.

Wave drag е най-голямото ограничение при представянето на плувеца, защото увеличението му е пропорционално на скоростта на плуване на трета степен. За щастие плувецът може да упражнява някакъв контрол върху Wave drag. Wave drag може да се сведе до минимум чрез намаляване на излишните вертикални и странични движения. Опити да се протегнем докрай напред и назад, които пораждат дотри и най малкото извиване на тялото нагори и надолу не си заслужават, защото се увеличава Wave drag. По същия начин, опитите да плуваме „над” водата при кроул и бътерфлай увеличават Wave drag.

Има някои полезни вертикални движения, които допринасят за движението напред. Вълнообразното движение на цялото тяло при съвременния бътерфлай и бруста могат да помогнат. Обаче, ако това действие е преувеличено до точката, където вълнообразното движение е твърде голямо и вълната не е толкова бърза колкото е скоростта на плувеца, тогава то ще забави плувеца повече, отколкото, ако изобщо не се прави вълнообразно движение.

Едва ли състезателният костюм би имал голямо въздействие върху Wave grad. Големите движения, а не толкова повърхността на плувеца, пораждат вълните.

Surface drag. (Повърхностно съпротивление) Често наричано „повърхностно триене”, Surface drag се определя като силите, които забавят водата, която тече покрай повърхността на тялото на плувеца. Силата на Surface drag зависи от скоростта на струята отнесена към тялото, повърхността на тялото, и характеристиките на повърхността. Грапавостта на кожата, контура на тялото, косата и материята на банския костюм са примери за характеристики на повърхността, които създават триене, когато плувецът се движи във водата. Увеличението на скоростта причинява относително по-малко увеличение на Surface drag от колкото на Form drag и Wave drag.

Има някои доказателства за това, че бръсненето на тялото и краката може да намали Surface drag. Намаленото съпротивление намалява и енергията при загребването, когато се сравни с небръснато състояние. Тъй като предмишниците се използват за създаване на движеща сила (съпротивление), няма смисъл те да се бръснат. Носенето на латексова плувна шапка прави повърхността по-гладка, отколкото е глава без плувка и намалява съпротивлението. Бански костюми от цели материи със структура, която намалява шевовете и ръбовете може да намали Surface drag. Наскоро създадените повърхности на състезателни костюми се предполага, че създават по-малко съпротивление отколкото гладко обръснатата кожа.

В заключение, цялото съпротивление, което се получава при състезателното плуване е резултат от сумарния ефект на Form drag, Wave drag, и Surfice drag. За всеки компонент е възможно да се определи големината чрез общи формули. Обаче, трябва да се внимава, тъй като:

1. Формулите обикновено се базират на обекти с постоянна форма и ориентация към течението на водата. Тялото на плувеца и ориентацията към течението се променят дори и когато плувецът е в положение за плъзгане.

2. Когато тяло с постоянна форма и ориентация се дърпа във водата с постоянна скорост, или се постави в постоянно водно течение, характеристиките на водното течение около обекта не са постоянни и се изменят динамично. Следователно, колебанията в съпротивителните сили е неизбежно природно явление. Дори когато силите се измерват за даден период и се осреднят, пресметнатите коефициенти ще варират.

3. Коефициентите и константите във формулите не са напълно независими от скоростта. Макар, че коефициентите остават сравнително постоянни за определени диапазони на скоростта, тези диапазони варират в зависимост от формата на обекта. Плувците почти постоянно менят формата си. При положение, че плувецът е на границата между въздуха и водата, промяна в скоростта може да предизвика допълнителни промени чрез вариации на техниката и положението във водата. Например, увеличаване на скоростта може да позволи на плувеца да „хидропланира” и да намали повърхността на тялото във водата и следователно да намали Surface drug и евентуално Form drag.

4. Ако скоростта се промени по време на измерването, има допълнителна сила в резултат на ускорението на маса във водата.

Независимо от споменатите горе бариери, някои практически оценки на съпротивителните сили са възможни. Тестовете на плувци в постоянно положение на плъзгане дават данните за „пасивно съпротивление” (passive drag). Тестовете на плувци, които плуват някакъв стил дават много по-реални оценки на съпротивителните сили. Това второ измерване се определя като „активно съпротивление” (active drag). Активното съпротивление е трудно да се определи направо, тъй като силите, които действат върху плувеца трябва да се измерят, без да се нарушава естествената плувна техника. Няма точен начин да се направи това. Обаче, методът използван от Toussaint се смята, че дава много добри оценки на активното съпротивление. За да се измери ефекта на костюма върху активното съпротивление, плувецът трябва да използва постоянна техника и сила, когато плува с и без състезателен костюм.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ТРУДНОСТИ

... Производителите твърдят, че се основават на научни факти и изследвания при изработката на своите костюми, но не успяват да предоставят споменатите анализи за независима оценка.

Основен проблем при изследването на ефекта на състезателния костюм върху представянето на плувеца е използваната теоретична основа. Повечето хидродинамични модели се базират на статични обекти, докато плувците са в непрекъснато движение. Обобщаването от статични към динамични модели и след това прилагано към плувните стилове би било недостоверно при движението на ръцете и краката във всички посоки по време на четирите различни плувни стила. Повечето теоретични модели са неподходящи за плуването, както е неподходящо да се тестват материите в среда различна от плувната.

Bergen (2001), треньор по плуване, извършва практическо изследване на ефекта на Speedo Fastskin. Без каквито и да е статистически анализи, а просто сравнявайки резултатите при 25 метра спринт между Fastskin и обикновен състезателен костюм, той прави следните заключения:

- Състезателният костюм има значително преимущество при подводното ритане и плуването по повърхността на водата при кроул и бътерфлай.
- Няма предимства при носенето на състезателен костюм при стила гръб нито под вода, нито над вода.
- Състезателният костюм има отрицателен ефект при бруста.
- Различията са забележими, когато се сравнява с обикновен костюм и при необръснати плувци.

Физически и механични предимства се получават при бръсненето преди важни състезания. Заключенията на Bergen са валидни само за необръснати плувци. Възможно е след като се обръснат, плувците да се изравнят с предимствата на състезателните костюми и дори да ги надминат. Ползите от състезателния костюм са приложими при необръснати плувци...

... Bergen наистина заключава, че състезателните костюми са безполезни при гръб и бруст ...

... Когато се сравнява с обикновен костюм ползван от необръснат плувец при кроул, научното изследване на Toussaint et al показва, че:

- количеството намалено съпротивление със Speedo Fastskin е незначително ...

... Toussaint et al докладва за намаляване на съпротивлението при състезателните костюми, но те е незначително и противоречи на твърденията на производителите. Изчисленията на Bergen се основават на скоростта на плуване, докато тези на Toussaint et al са на база намаляване на съпротивлението ...

... Друг смущаващ фактор, който не е бил контролиран е „сухият” състезателен костюм. В сухо състояние, състезателният костюм плува много добре и е необходимо дълго време преди да потъне. Плаваемостта, се базира на уловеният въздух и повърхностните мехурчета.(Фигура 6)

Възможно е първоначалните резултати във всяко изследване да са повлияни от плаваемостта на състезателния костюм. Плувците заявяват, че усещат плаваемост, когато плуват за първи път с такива костюми. С напредване на изследването, всеки опит започва с все по-мокър костюм и ефекта на плаваемост изчезва. Възможно е плаваемостта да оказва влияние на представянето за един или само няколко опита, когато състезателния костюм е сух (както е при състезанията). Toussaint et al използва костюмите няколко пъти и не контролира сухото им състояние. Те заключават, че плаваемостта не е фактор при тези костюми, което би било вярно щом костюмите са изцяло мокри.

... Допълнителната плаваемост намалява фронталната площ, а оттук и Form grag ...

... Използването на материали, които спомагат за плаваемостта е недопустимо спрямо състезателните правилата. ФИНА „одобрява” състезателните костюми, като игнорира това правило ...

ОСНОВНАТА ПРИЧИНА В ДИЗАЙНА НА КОСТЮМИТЕ SPEEDO FASTSKIN

Влиянието на Surface drag върху цялото съпротивление е относително малко. Обаче, дизайнерите на състезателни костюми мислят, че при сериозна състезателна обстановка намаляването на съпротивлението е важно, където 1/100 от секундата може да определи разликата между класиранията и поставянето на нов рекорд ...

... Един популярен костюм носен по време на Олимпийските игри през 2000 година е Fastskin на Speedo, който намалява съпротивлението. Основната характеристика на материята е, че е проектирана така, че да наподобява кожата на акула (Фигура 3) чрез препокриването на вертикални ивици. Идеята на дизайнерите е ивиците да създадат вертикални водовъртежи или водни спирали, които задържат минаващата вода близо до тялото на плувеца и намаляват образуването на Form drag. Обаче тези ивици, за да са ефективни, трябва да са на една линия със струята на водата. Когато излязат от това положение, може да се появи съпротивление. Така когато плувецът се върти от страна на страна при кроул и гръб, или когато се движи вертикално както е при бътерфлай и бруст, Fastskin може в действителност да попречи на плуването. Базиран на тестовете за пасивно съпротивление, се твърди, че Fastskin намалява цялото съпротивление с до 7,5%. Както е отбелязано по-горе, това твърдение е опровергано то Toussaint et al.

Състезателни костюми

Фигура 3. Снимка на кожа на акула с електронен микроскоп.

Друга характеристика на състезателите костюми на Speedo е разположението на ръбовете при шевовете, които се предполага, че насочват водната струя по-ефективно. Има проблем с тази хипотеза. Ръбовете увеличават съпротивлението, когато са под ъгъл спрямо водната струя. Тъй като плувците често сменят положението на тялото си по време на загребванията, ръбовете по-скоро биха увеличили съпротивлението, отколкото да го намалят. Не е трудно да си представим вредния ефект на тези ръбове при бруста, когато крака се прибират към дупето в подготовка за ритането ... Другите производители използват различни стратегии за намаляване на съпротивлението. За съжаление, тези стратегии не са добре подкрепени с факти. Това пречи на обективния анализ и разбирането на тези твърдения.

... Adidas заявяват следното в рекламата „Adidas променя коренно плуването”

„Ето как работи:

Увеличена скорост и издръжливост чрез ефекта на натиск на Lycra Power, която намалява вибрациите на мускулите и кожата, спира турболенцията и умората, повишава точността на загребване, което позволява по-ефективно представяне ...

... предотвратяване на проникване на вода при врата, китките и глезените; силуетът с Тефлоново покритие дава обтекаем профил и предотвратява задържане на водата. (Това е допускане, че състезателният костюм е средство с определена плаваемост.)

Максимална гъвкавост и комфорт от идеалното прилепване ...”

Накрая Adidas заявява:

„При тестовете, Adidas Equipment Bodisuit е научно доказан, че повишава представянето на атлета, като позволява на плувеца да бъде по-бърз и по-ефективен във водата.”

Концепцията и „науката” зад продукта на Adidas е много по-различен от тези на Speedo.

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА И ПРОТИВ ПОДОБРЕНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ

Докато производителите цитират своите собствени изследвания в подкрепа на твърденията си, че състезателните костюми подобряват плувното представяне, няма да е възможно независимо оценяване на тези изследвания докато не се предоставят за обществено разглеждане. По този начин, човек не може да бъде сигурен дали изследването на производителите е извършено научно, действително и обективно.

Да приемем, че състезателните костюми, намаляват съпротивлението без да оказват влияние върху придвижването напред или да увеличават физиологичния разход, най-добрият начин да се установят тези ефект е като се измери активното съпротивление с и без костюм. Подобно изследване бе направено наскоро от един от авторите (Toussaint et al), който използва установен метод за измерване на активно съпротивление (M.A.D system). При тази система, плувците се отбутват от специални подложки с вградени силови трансдюсери. При постоянна скорост на плуване, средната сила на придвижване е равна на средната сила на съпротивление. Като измерва приложените сили върху всяка подложка и скоростта на плувеца, изследователите могат да определят средната сила на съпротивление. Чрез тази система, активното съпротивление беше изчислено при шестима мъже и седем жени при различни скорости (1,10 до 2 м/с) с цял костюм Fastskin и обикновен костюм.

При костюмите Fastskin се забелязва незначително намаляване на съпротивлението от около 2 % (p=0,31; Фигура 4), което е много по-малко от твърдението на Speedo за 7,5 %. Разликите в съпротивлението варират в зависимост от скоростта и плувците. В повечето случаи, няма отчетливо намаляване на съпротивлението при Fastskin.

Състезателни костюми

Фигура 4. Данните показват липса на разлика между плувните костюми.

При някои субекти, за забеляза предимство. Най-яркият случай е показан на Фигура 5. При 1,65 м/с се забелязва намаляване на активното съпротивление с 11 %, стойност, която въпреки всичко, не е статистически значима. Не значима означава, че наблюдаваната разлика може да се дължи на неконтролирани фактори (като грешки в отчитането, позиция на плувеца, пасване на костюма към тялото и други), отколкото на ефекта на състезателния костюм. Точно за този плувец авторите изказват мнение, че намаляване с 11 % не се дължи толкова на предимствата на състезателния костюм, колкото на увеличено съпротивление от лошото пасване на обикновения костюм.

Състезателни костюми

Фигура 5 Резултати от субекта, който е имал най-голяма полза от Fastskin в сравнение с обикновен костюм.

Stager Използва различен метод за оценка на влиянието на състезателните костюми. На квалификациите за Олимпийските игри през 2000 година в САЩ, всички плувци носеха състезателни костюми на различни производители, но повечето на Speedo. Ако тези костюми подобряват представянето, както съветват производителите, би следвало да се очаква стъпаловидно подобряване във всички представяния по време на квалификациите. Подобно внезапно, видимо подобряване обикновено се получава, когато има промяна в правилата в полза на плувците.

С помощта на данните от квалификациите за Олимпийски игри за периода от 1968 до 1996 година в САЩ, бяха разработени няколко регресивни уравнения, и беше използвана кривата „най-добро пасване” за да се предвиди „нормалният прогрес” във времената при квалификациите през 2000 година. Ако костюмите бяха толкова ефективни, колкото се твърдеше, повечето рекордни времена, щяха да бъдат по-добри от предвидените времена. По този начин, работата на Stager оценява дали състезателните костюми допринасят за по-добро от очакваното ниво на представяне. Ако няма видимо подобрение, костюмите щяха бъдат обявени за безполезни, а представянето на плувците би било в съответствие с логично очаквания напредък.

Само два резултата се различават значително от предвидените времена. 200 метра гръб при жените беше значително по-бавен, и 100 метра бруст при жените по-бърз от предвиденото. Няма доказателства за подобряване свързано със състезателните костюми.

Анализът на Stager разглежда и обръснати плувци и добавя още малко информация. От това, което се знае, при обръснати плувци състезателните костюми не носят предимства.

... Ако 7,5 % цялостно намаляван на съпротивлението при Fastskin е било вярно, (с помощта на формула на Toussaint) би се очаквало 2,5 % увеличение на скоростта при плуване. Това означава, че при състезание 100 метра кроул (2,5 % от 49 секунди = на 1,2 секунди) намаляване с 2,5 % е сензационен резултат. Stager определя средната разлика между предвидените и действителните времена да е около 1/10 от това, което е незначителна разлика. Интересно е да се отбележи, че победителят на 100 метра свободен стил при мъже на Олимпийските игри през 2000 година чупи тогавашния световен рекорд с 0,34 секунди, като носи костюм от кръста до глезените.

АЛТЕРНАТИВНИ ОБЯСНЕНИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО

... Едно обяснение е повишената плаваемост. Особено, когато плаваемостта е увеличена в бедрата и краката, обтекаемото положение се подобрява и фронталната площ се намалява. Може би това е причината за популярността на костюми от кръста до глезените при мъжете, където краката потъват повече отколкото при жените ... На Олимпийските игри през 2000 година, всички златни медалисти при кроул с изключение на Ian Thorpe (400 метра свободен стил) носеха костюми от кръста до глезените ... Изглежда, поне при мъжете, че откритието на Bergen за помощта при кроул и бътерфлай се доказва от предпочитанията на най-добрите плувци.

 Състезателни костюми

Фигура 6. Подводна снимка на костюм Fastskin на крака на плувец. Пречупването на светлината се дължи на въздушните мехурчета заключени в материята. Петната са повърхностни мехурчета прилепнали към материята. И двете са средство за плаваемост. 

Според правилата на ФИНА, устройства, които подобряват плаваемостта са забранени при състезателното плуване. В този контекст, производителите на плувни костюми се опитва да оптимизират своите продукти като се фокусират върху намаляването на Surface drag. Обаче, Rushall цитира резултати на пилотно проучване от Австралия като използва последния състезатели костюми (Speedo Fastskin и Adidas Equipment Bodysuit). Има първоначален ефект на плаваемост, тъй като е необходимо значително време материята да се накисне. Междувременно, въздухът уловен в и около костюма спомагат за плаваемостта. Докато материята не се накисне, костюмът има плаваемост ...

Aleyev говори за възможността, където тесните костюми могат да намалят съпротивлението чрез предотвратяване на трептенето на значителните мастни тъкани когато се плува с голяма скорост. Също така се предполага, че стегнатият костюм спомага за връщането на венозната кръв.

Според една хипотеза на Rushall, някои плувци могат да се облагодетелстват от косвения механичен ефект. Някои плувци правят грешки в техниката си, което предизвиква допълнително люлеене на бедрата назад и напред при кроул и гръб, или повдигане и спускане при бътерфлай ... Тези движения могат да причинят повишаване на активното съпротивление, основно поради две причини: 1) увеличаване на Form drag, и 2) увеличаване на Wave drag. Rushall предлага, че костюмите от врата до глезените прилягат доста плътно и намаляват люлеенето на бедрата. Намаляването на движенията намалява и тези две съпротивления, което води до по-бързо плуване при един и същи разход на енергия. Ако има подобрение при представянето на някой плувец, то е поради тази причина, а защото се намалява Surface drag.

Според още една хипотеза на Rushall, костюмът може да помага на някои плувци като има ергономичен ефект. Костюмът би могъл да поддържа добра позиция на тялото и така да се намалява Form drag. Ако случаят е такъв, тога плувеца би използвал по-малко енергия за да поддържа обтекаемо положение. Освободената енергия би могла да се използва за увеличаване на движещата сила.

ПРИЧИНИ ЗАЩО КОСТЮМЪТ БИ МОГЪЛ ДА ПОПРЕЧИ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО

... Rushall предоставя няколко интересни факта, които са се появили от наблюдението на различни плувци в различни състезания. Например Michael Klim оставя целия костюм на Speedo и плува с костюм от кръста до глезените пак на Speedo при подобряване на световния си рекорд на 100 метра бътерфлай два пъти за три дни.

Някои плувци се оплакват, че костюмът им пречи да усещат водата. Това може да доведе до влошаване на техниката им. Друга причина да се избягва целия костюм е, че той ограничава движението на ръцете и прави правилното пренасяне по-трудно. Ограничаване на движението се наблюдава около раменете и ръцете при всички стилове и около колената при гръб и бруст ...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тази статия показва, че има много да се учи за това дали състезателният костюм дава предимства. Ясно е, че няма отражение от „резултатите на производителите” върху представянето на състезателите. Твърденията не са защитени от представянето на средни или елитни плувци. „Революционното” представяне или каквото и де било забележително повишаване във който и да е стил не е резултат от появяването на състезателните костюми.

Макар и да има логична обосновка при създаването на тези костюми, фактът дали те са ефективни в реална състезателна среда не е установен. Науката в подготовката на дизайна на състезателните костюми е изопачена. По подобен начин, научните данни по отношение на стойността им са оскъдни. Нито една от тезите за и против има стабилна основа. В общи линии, учените са скептични по отношение на твърденията на производителите, а последните проучвания изглежда са на страната на учените.

И все пак, и треньори и учени постигат съгласие по няколко аспекта за употребата на състезателните костюми. Тези съгласия водят до следните заключения и препоръки.

1. Когато плувците са необръснати и носят обикновен костюм за тренировка, представянето при кроула и бътерфлая би могло да се подобри при някои състезатели, ако носят цял състезателен костюм.

2. Няма вероятност състезателният костюм да подобри представянето при шампионати, когато плувецът е обръснат и носи обикновен тесен костюм.

3. Гърбът и брустът не се подобряват при носене на цял състезателен костюм, независимо дали плувецът е обръснат или необръснат.

4. Някои плувци ще бъдат подпомогнати от състезателния костюм. Това подпомагане трябва да стане само след внимателно изследване.

5. Веднъж щом се намокрят, състезателните костюми задържат повече вода от обикновения тесен костюм и могат по-скоро да забавят плувеца, отколкото да му помогнат да се движи по-бързо, особено при състезания над 200 метра.

6. Някои костюми, поради покритието на материята, ще се намокрят по-трудно от други, но дори и те имат същите проблеми, като онези, които се мокрят по-бързо.

7. Изключително тесните състезателни костюми могат да затруднят движението в ставите, като раменете, бедрата, колената, и следователно да възпрепятстват изпълнението на правилната техника.

Ако сте плувец, който възнамерява да се сдобие с такъв костюм, ваша си работа, но помислете добре преди това и се уверете, че състезателният костюм отговаря на вашите нужди.

Източник: COACHING SCIENCE

Статията е подготвена след Олимпийските игри през 2000 година. От тогава насам са пуснати много нови цели състезателни костюми на различни производители с множество „подобрения”. Например само Speedo представи Fastskin II, Fastskin - Pro и LZR RACER. Нито един от производителите до момента не предоставя каквито и да е било научни данни и резултати от изследвания, с които да докажат полезността на своите продукти пред учени, състезатели и треньори.

От SWIMBG.COM

БФПС

Българска федерация по плувни спортове

БЧК

Български червен кръст

Реклама

Вашата реклама

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer